ZP/8/2020

ZP/8/2020 – Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej DN 250 wraz z przyłączami oraz budowa i remont sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Rotmance”

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej DN 250 wraz z przyłączami oraz budowa i remont sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Rotmance”

Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn
tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20
biuro@eksploatator.pl

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.