Zgłoszenie awarii

Pod całodobowym numerem 58 682 88 28; 58 691 76 20 przyjmowane są zgłoszenia awarii. Zwracamy się z prośbą do wszystkich odbiorców o informacje dotyczące zdarzeń takich jak: niekontrolowane wycieki wody, brak wody, lub jej zła jakość, uszkodzone hydranty, zapchane studnie kanalizacyjne.

Odczyty i fakturowanie

Odczyty wodomierzy dokonywane są w cyklu dwumiesięcznym przez upoważnionego pracownika Spółki. Wszelkie uzgodnienia i informacje udzielane są telefonicznie bądź osobiście w godzinach pracy biura.

Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn
tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20
biuro@eksploatator.pl

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.