Regulaminy

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 4/2021 z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie zasad wykupu przez „Eksploatator” Sp. z o. o. Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora

Treść zarządzenia
zał.1 zasada obliczania wartości wykupu sieci
zał.2 ceny wykupu 100 mb sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
zał.3 ceny wykupu uzbrojenia sieci
zał.4 podział lokalizacji inwestorskich odcinków sieci na terenie Gminy Pruszcz Gd.

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 130.000 złotych

Treść regulaminu (PDF)

Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych w Eksploatator Sp. z o.o.

Treść regulaminu (PDF)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz Gdański z dnia 07 listopada 2018 r.

Treść regulaminu (PDF)

Obowiązujący regulamin został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2018 r. pod pozycją 4592.

Uchwała Zarządu nr 5/2017 z dnia 20 lutego 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania zamówień publicznych o wartości
od 2.000 – 50.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (POIiŚ 2014-2020)

Treść uchwały (PDF)

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK)

Treść regulaminu (PDF)

Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn
tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20
biuro@eksploatator.pl

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.