O spółce

Zarząd

Prezes Zarządu – Jacek Kaszubowski

Status Prawny

Spółka „EKSPLOATATOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana 18 stycznia 2005 roku w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod nr 0000228872. Zgodnie z umową spółki, czas trwania Spółki jest nieokreślony.
Kapitał zakładowy 68 444 000,00 PLN.

Struktura własnościowa

Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Pruszcz Gdański.

Organizacja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności

Zadaniem statutowym Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. Naszym celem jest dostarczenie czystej wody i niezawodny odbiór ścieków, przy najwyższej dbałości o środowisko naturalne. Działalność Spółki jest określona w oparciu o numerację Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000228872 przedmiotem tej działalności jest:

  • 41 00 A pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
  • 41 00 B działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
  • 90 00 D odprowadzanie ścieków.

Dane spółki

Adres: ul. Sportowa 25, Rotmanka (stara), 83-010 Straszyn
NIP 6040022502
REGON 193119760
KRS 0000228872
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
23 8335 0003 0118 1410 2000 0001

 

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

 

Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn
tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20
biuro@eksploatator.pl

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.