ZP/6/2017

EKSPLOATATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie przebudowy i budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w Jagatowie ul. Kolonia.

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

SIWZ (PDF)

Załącznik nr 9 (ZIP)

SIWZ tekst ujednolicony po zmianach z dnia 15.03.2017 r. (PDF)

Odpowiedź na pytanie (PDF)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF) 

 

Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn
tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20
biuro@eksploatator.pl

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.