ZP/20/2016

EKSPLOATATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1a. (plik XLSX)

Załączniki 1 – 8 do SIWZ (plik DOC)

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn
tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20
biuro@eksploatator.pl

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.