ZP/05/2016

EKSPLOATATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę przepływomierzy dla Zamawiającego.

1.  Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

2.  SIWZ (PDF)

3.  Załączniki 1-3 oraz 5 w wersji edytowalnej DOC  (ZIP)

Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn
tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20
biuro@eksploatator.pl

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.