Jak chronić wodę w okresie suszy ?

Opublikowano: 2020-04-29

Susza, spowodowana brakiem opadów praktycznie trzeci rok z rzędu, była tematem dzisiejszego spotkania w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański.
Do dyskusji i wymiany informacji wicewójt Daniel Kulkowski zaprosił: dyrektora ds. technicznych spółki Eksploatator Władysława Sobieniaka, prezesa gminnej spółki melioracyjnej „Czarna Łacha” Józefa Golucha, zastępcę komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim młodszego brygadiera Wojciecha Wanata, komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Jerzego Kornackiego, którego zastępował naczelnik OSP Wiślina Krzysztof Kozierkiewicz, przewodniczącego Rady Gminy, a jednocześnie rolnika z wyżynnej części gminy Marka Kowalskiego, radnego, a jednocześnie rolnika z żuławskiej części gminy Janusza Sampolskiego, a także pracowników urzędu: inspektor ds. rolnictwa i melioracji Martę Rolską oraz inspektora ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i przetwarzania informacji niejawnych Marka Tułowieckiego.
Jak poinformował Władysław Sobieniak o zaopatrzenie w wodę mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański nie muszą się martwić. Dzięki kolejnym inwestycjom w zbiorniki retencyjne, stacje uzdatniania wody i studnie głębinowe sytuacja wodno-kanalizacyjna jest opanowana. Warto tu nadmienić, że obecnie spółka realizuje odwiert studni głębinowej nr 3 w Rotmance (na zdjęciu), a także jeszcze w tym roku wykona takie odwierty w Przejazdowie i Arciszewie, co przyczyni się do zwiększenia ilości wody.Na ilość wody ma wpływ również prawidłowe utrzymywanie infrastruktury.
Chciałbym tu zaznaczyć, że cyklicznie kontrolujemy hydranty w powiecie i te w gminie Pruszcz Gdański są w bardzo dobrym stanie – wtrącił Wojciech Wanat z PSP w Pruszczu Gdańskim.
W godzinach największego poboru, czyli porannych, gdy wszyscy szykujemy się do pracy i wieczornych, gdy poza braniem kąpieli i pryszniców, podlewamy ogródki, może wystąpić mniejsze ciśnienie. Można jednak tego uniknąć. Spółka apeluje, byśmy, w miarę możliwości nie podlewali ogródków w godzinach 6:00-9:00 i 18:00-21:00. Jeśli ktoś ma automatyczny system nawadniania, powinien ustawić go na porę nocną.
Powyższa praktyka przyczyni się z pewnością do komfortu naszego korzystania z wody (nie będzie przerw w dostawie, obniżonego ciśnienia), jednak problemu nadmiernego wykorzystania wody w dobie suszy nie rozwiąże. A warto tu wspomnieć, że w gminie z roku na rok zużywamy coraz więcej wody. W 2014 r. łączny pobór wśród mieszkańców gminy wynosił 1,4 mln m3, a w 2019 r. już 1,8 mln m3. Przyczyniła się do tego, oczywiście, większa liczba mieszkańców. Co więc każdy z nas może zrobić, by zapasów wody, które uszczupla susza, szybko nie wyczerpać? Jedną z praktyk, o której mówiono na spotkaniu jest jej gromadzenie – zbieranie deszczówki spływającej rynnami do beczek i wykorzystywanie jej do podlewania ogródków.
Susza to spory problem przede wszystkim dla rolników. Aby ich wspomóc, spółka wodna „Czarna Łacha” spowolni spływ wody z rowów melioracyjnych poprzez swego rodzaju kaskady. Ponadto, wspólnie z Urzędem zwróci się do Wód Polskich o wykonanie naprawy zepsutych urządzeń melioracyjnych w części nizinnej gminy, będących prawnie własnością tej instytucji.
Jako rolnicy, również możemy się przyczynić do ograniczenia skutków suszy, dbając, by nasza ziemia była bogata w próchnicę, gdyż wtedy trzyma wilgoć – zauważył Janusz Sampolski.
Ważnym aspektem podczas suszy jest zapobieganie pożarom. Aż 90% pożarów lasów powoduje człowiek, np. wypalając trawy. Jak poinformował Wojciech Wanat z PSP, w ubiegłym roku powiat gdański wiódł niechlubny prym w wypalaniu traw. W tym roku sytuacja jest lepsza, a przyczyniła się do niej po części izolacja domowa, związana z koronawirusem. Jednak, za PSP i innymi służbami, przypominamy wszystkim: w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu zabronione jest:
– rozniecanie ognia;
– wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych;
– palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn
tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20
biuro@eksploatator.pl

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.